Studier som inspirerar till nya tankesätt och designmöjligheter

Alla som är engagerade i design och byggda miljöer vet att man alltid kan lära sig mer. Nya tankesätt och ny forskning förändrar och berikar ständigt hur vi ser på design – särskilt hur vi kan hjälpa dem som använder rummen, och vad vi kan göra för att de ska bli mer miljömässigt hållbara.

Vi studerar regelbundet vilka faktorer som påverkar arkitekter och designers i deras arbete. Det vi lär oss hjälper oss att förbättra våra produkter och tjänster och ibland förändra vår verksamhet. Ibland påverkar vi till och med andra företags verksamhet. Vi hoppas att de ska vara användbara för dig.

Observera att alla nerladdningar är på engelska.


Rapport: Mäta designens inverkan
Rapport: Mäta designens inverkan
Skapa +Positive spaces genom att mäta designens inverkan med hjälp av utvärdering före och efter ianspråktagande av den fysiska miljön (POE)
Publiceringsdatum: September 2019
POE kan vara ett mycket värdefullt verktyg för att bedöma resultatet av bygg- eller renoveringsprojekt, men anses ofta vara svårt att genomföra. Vår guide klarlägger språket, processen och olika metoder för att göra POE mer tillgängligt.
Visa mer
Ladda ned
Se video

Rapport: Designing for Community
Rapport: Designing for Community
Creating +Positive spaces by Designing for Community
Utgiven: Mars 2019
Att skapa +Positive spaces™ där vi arbetar och vistas på fritiden involverar design som inte bara visuellt lockar utan även omfattar betydelsefullt syfte, hållbara element och en förståelse för mänskligt beteende.
Visa mer
Ladda ned
Se video

Rapport: Biophilic Design Guide
Rapport: Biophilic Design Guide
Att skapa +Positive Spaces med hjälp av biofilisk design
Utgiven: Augusti 2018
Att stärka banden till naturen för att förbättra välbefinnande och produktivitet är mycket mer än bara en designtrend.
Visa mer
Ladda ned
Se video

Rapport: WELL Building Design Guide
Rapport: WELL Building Design Guide
Att skapa +Positive spaces enligt WELL Building Standard.
Utgiven: Januari 2018
Det blir allt viktigare med arbetsplatser som är utformade för att göra människor nöjdare, friskare och mer produktiva – och den nya WELL Building Standard™-certifieringen syftar till att mäta och styra detta.
Visa mer
Ladda ned

Rapport: Biophilic Design in Hospitality
Rapport: Biophilic Design in Hospitality
Human Spaces 2.0: Biofilisk design i hotell- och restaurangbranschen
Utgiven: 2017
Hotell som satsar på biofilisk design, inspiration från naturen, har mycket att vinna på.
Visa mer
Ladda ned

Rapport: Global Human Spaces
Rapport: Global Human Spaces
Human Spaces: Den globala påverkan av biofilisk design på arbetsplatsen
Utgiven: 2015
Hur kan vi utgå från vårt medfödda band till naturen och skapa arbetsplatser som fungerar inspirerande, lugnande och stärkande för människorna som använder dem?
Visa mer
Ladda ned

Rapport: New Industrial Model
Rapport: New Industrial Model
Den nya industriella modellen: högre vinster, fler jobb och mindre påverkan på miljön
Utgiven: Februari 2014
Kan företagen öka lönsamheten, skapa arbetstillfällen och samtidigt bidra till att skydda miljön?
Visa mer
Ladda ned